Prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński jest Dyrygentem Chóru Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2001 roku.  Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (1994) i Akademii Muzycznej w Poznaniu (1998). Od 1994 pracuje  na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w Katedrze Dyrygentury Wydziału Edukacji Muzycznej na stanowisku profesora. Z Uczelnią tą związany jest od czasów studenckich. Studiował również na Wydziale wokalno-aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1992-1995) w klasie prof. Macieja Witkiewicza.

Jako dyrygent uczestniczył w festiwalach muzycznych i konkursach chóralnych. Współpracował dyrygencko z Chórem Akademickim WSP w Bydgoszczy (do 2002 roku) prowadząc zajęcia dydaktyczne i uczestnicząc w jego działalności artystycznej, do czasu podjęcia samodzielnego kierownictwa Chóru Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z tym studenckim zespołem UMK odbył następnie szereg zagranicznych podróży koncertowych oraz zrealizował kilka dużych projektów muzycznych.

Jego działalność artystyczna to również w dużej mierze koncerty z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Wśród innych profesjonalnych placówek muzycznych z którymi realizowano koncerty, były orkiestry z Bydgoszczy, Warszawy, Krakowa, Gdyni, Gdańska, Zielonej Góry, Płocka. Najważniejsza z nich to Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Dotychczas przygotowano na jej zlecenie kilkanaście koncertów. Odbywał również zagraniczne praktyki dyrygenckie m. in. w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) oraz we Francji w ośrodkach muzycznych w Perpignan i Angers. Działalność naukową realizuje na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest kierownikiem Katedry Dyrygentury UKW i Przewodniczącym Rady Dziedziny Sztuki.

W latach 1987-1990, jeszcze jako uczeń szkoły średniej – był członkiem Chóru Kameralnego UMK w Toruniu, prowadzonego przez Bożenę Jankowską. Swoje zainteresowania profesjonalną chóralistyką rozwijał w Bydgoszczy i Poznaniu. W Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu uzyskiwał następnie swoje kolejne stopnie awansu artystycznego i naukowego. W 2001 roku pomyślnie zakończył przewód artystyczny, uzyskując kwalifikacje I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. W 2010 roku, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Od lipca 2020 roku jest profesorem tytularnym, Sztuk muzycznych, nominowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę. 15 grudnia 2022 roku odebrał nominację na uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Praktykę dyrygencką zdobywał jako student i asystent, prowadząc samodzielnie m. in. Chór Studyjny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy(1998-2002) oraz chóry szkolne: Kościerzyna (1995-1997) i Bydgoszcz (2000-2001). Następnie po uzyskaniu kwalifikacji I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, rozpoczął dyrygencką współpracę z profesjonalnymi orkiestrami:  Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Wojskową w Toruniu i Bydgoszczy. Jak również z orkiestrami kameralnymi w Bydgoszczy: Capella Bydgostiensis, Orkiestra im. J. Straussa, Arte con Brio oraz Eljazz Big Band. Od 2018 roku, realizuje cykliczne projekty artystyczne (P.Mascagni MESSA di GLORIA – 2018, O. Gjeilo SUNRISE MASS – 2020) z Konserwatorium w Perpignan (Francja) CRR Perpignan Méditerranée, we współpracy z prof. Lionelem Berbain.