Założycielem i wieloletnim dyrygentem Chóru (obecnie na emeryturze) jest Bożena Krystyna Jankowska .

Urodziła się w Wilnie w 1940 r. a swoją edukację muzyczną kontynuowała w Toruńskiej PSM w klasie fortepianu. Studia muzyczne ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Jana Kaniewskiego.

Zawodowo realizowała swoje zamiłowania muzyczne będąc przez wiele lat kustoszem zbiorów muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej UMK. Założyła w lutym 1979 r. Chór Kameralny UMK, który już po kilku latach pracy, w 1983 r., odniósł znaczący sukces zdobywając Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach.

Na XVI „International Choral Festival and IV International Competition of Sacred and Byzantine Music” w Preveza Grecja 1998) Chór Akademicki pod dyr. B. Jankowskiej zdobył I miejsce a jury konkursu przyznało dodatkowo nagrodę specjalną dla najlepszego dyrygenta chóru.

W miarę podnoszenia poziomu wykonawczego zespołu i realizacji coraz poważniejszych przedsięwzięć artystycznych (wielkie formy wokalno-instrumentalne) przystępowało wówczas w szeregi Chóru coraz więcej osób. Wobec tego zmieniono formułę Chóru Kameralnego. Do dziś funkcjonuje On jako Chór Akademicki UMK.

Bożena Jankowska zrealizowała swoją pasję muzyczną zakładając w 1979 roku Chór, będąc etatowo na UMK Kustoszem Zbiorów Muzycznych uczelnianej biblioteki. W ciągu 25 lat nieprzerwanej pracy artystycznej skupiła wokół siebie kilka pokoleń studentów, kształcąc wokalnie i ogólnomuzycznie, ok. 400 osób (jej wychowankiem jest m. in. obecny dyrygent Chóru Akademickiego UMK, Arkadiusz Kaczyński). Występując kilkadziesiąt razy z chórem, B. Jankowska prezentowała Uniwersytet toruński na koncertach poza uczelnią; zarówno w kraju jak i za granicą. Brała udział w międzynarodowych festiwalach i konkursach chóralnych: Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Szwajcaria, Holandia, Białoruś. Każdorazowy udział Chóru pod dyrekcją B. Jankowskiej był propagowaniem godnego wizerunku naszej Uczelni wśród elitarnej, muzycznej publiczności międzynarodowej.

Renoma Chóru Akademickiego UMK jest dziś rezultatem przede wszystkim długoletniej i konsekwentnej pracy jego dyrygentów. Jest również wynikiem corocznych Koncertów Uniwersyteckich z okazji Święta UMK (19 lutego), prezentujących dzieła wokalno –instrumentalne uznanej i cenionej literatury światowej. Pomimo braku, zarówno na terenie uczelni jak i miasta; odpowiednich pomieszczeń spełniających warunkami akustycznymi standardy sali koncertowej – wielkie dzieła muzyczne, godne rangi uczelni, przygotowywane i prezentowane były za każdym razem na wysokim poziomie artystycznym Chóru.

Chór wymaga wyjątkowych umiejętności pracy dydaktycznej z amatorami, dla których udział w zespole podczas studiów jest niejednokrotnie pierwszym kontaktem z muzyką. Wielokrotnie organizowano otwarte próby Chóru dla studentów UMK i innych osób z poza uczelni, połączone z tematycznymi audycjami muzycznymi. Kilkakrotnie z poświęceniem i swoim indywidualnym wkładem organizowano koncerty charytatywne i okolicznościowe (pamiętne zwłaszcza w okresie stanu wojennego 81/82 r.).

Zaangażowanie dyrygentów w rozwój zespołu przyczyniło się do tego, iż Chór Akademicki jest dziś postrzegany jako artystyczna wizytówka naszej Uczelni nie tylko w mieście i regionie. Po kilkunastu latach Chór Akademicki UMK jest również uznanym zespołem, w skali kraju.

JM Rektor, prof. Andrzej Jamiołkowski; 18 lutego 2008 roku w uznaniu ogromnego wkładu w pracę z Chórem i jego osiągnięć, wręczył Bożenie Jankowskiej medal „Za zasługi dla rozwoju Uczelni”

Bachotek, 2004 r,

Chór Kameralny UMK w 1983 r.

Duseldorf (RFN). 1987 r.

Almelo (Holandia). 1989 r.

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. 2006 r.